ПОВІДОМЛЕННЯ СУБ’ЄКТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI (зі змінами), підписуючи документи на переказ готівки, інші документи на переказ, квитанції про здійснення касових операцій тощо, Ви надаєте ПАТ «Банк «Київська Русь» свою згоду на збір та обробку персональних даних, впродовж строку, встановленого Національним банком України для зберігання документів в банківських установах, та підтверджуєте ознайомлення з цим повідомленням. 


ПАТ «Банк «Київська Русь» повідомляє Вас про те, що Ваші персональні дані включені до Бази персональних даних «Контрагенти» ПАТ «Банк «Київська Русь» (04071, м. Київ, вул. Хорива, 11-А). Обробка Ваших персональних даних здійснюватиметься з метою: 

 • здійснення Банком статутної діяльності; 
 • обслуговування заборгованості за договорами, укладеними між Вами (особою, яку Ви представляєте) та Банком; 
 • захисту законних прав та інтересів Банку; 
 • здійснення Банком своїх прав та обов’язків щодо розкриття банківської таємниці у випадках, встановлених укладеними між Вами (особою, яку Ви представляєте) та Банком договорами і чинним законодавством України, а також обов’язків Банку з питань фінансового моніторингу та виконання вимог податкового законодавства України. 


Склад та зміст зібраних Банком персональних даних – дані, що добровільно надані Вам при встановленні ділових відносин  з Банком, зокрема:  прізвище, ім'я, по батькові; адреса реєстрації місця проживання (перебування); інформація щодо громадянства та резидентності; реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків; серія і номер паспорта (або іншого документа, що його замінює), дату видачі та орган, що його видав, а також інші добровільно надані Вами дані. 


Треті особи, яким Банком можуть бути поширені Ваші персональні дані відповідно до вимог чинного законодавства України: Національний банк України;  органи державної влади; юридичні та фізичні особи, які надають Банку послуги відповідно до укладених між такими особами та Банком договорів. 


Цим також повідомляємо Вас, що Законом України «Про захист персональних даних» Вам надано такі права: 

 

 1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; ; 
 2. отримувати інформацію про умови надання доступу до Ваших персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані; 
 3. на доступ до Ваших персональних даних; 
 4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;   
 5. пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки Ваших персональних даних; 
 6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення Ваших персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 
 7. на захист Ваших персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 
 8. звертатися із скаргами на обробку Ваших персональних даних до Уповноваженого або до суду; 
 9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; 
 10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку Ваших персональних даних під час надання згоди; 
 11. відкликати згоду на обробку персональних даних; 
 12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 
 13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для Вас правові наслідки. 
 
 
Голова Правління                                                                                         В.І. Братко
 

© 2008 ПАТ «Банк «Київська Русь»

Гаряча лінія: 0-800-500-546

Зворотній звя' зок

Контакти