+ 380 44 379 17 93

по буднях з 9-00 до 18-00
 

До уваги клієнтів АР Крим та м. Севастополя!


 11.07.2014

Шановні клієнти, висловлюємо щиру подяку за плідне співробітництво
з ПАТ «Банк «Київська Русь» протягом багатьох років.

 

Публічне акціонерне товариство «Банк «Київська Русь» повідомляє про тимчасове припинення діяльності своїх структурних підрозділів на території Автономної республіки Крим та м. Севастополя.

 

Припинення діяльності структурних підрозділів Банку на території Автономної республіки Крим та м. Севастополя не звільняє позичальників-фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців від виконання своїх кредитних зобов’язань за укладеними з Банком кредитними договорами, що підлягають виконанню з боку позичальника.

 

Відповідно до умов укладених кредитних договорів на позичальника покладається обов’язок щодо своєчасного та повного виконання кредитних зобов’язань за укладеним кредитним договором. За порушення вимог укладених договорів позичальник (у т.ч. поручитель, заставодавець, іпотекодавець) несе відповідальність перед Банком згідно з умовами укладених договорів та вимогами чинного законодавства України.

 

Враховуючи соціально-політичну ситуацію, що нині склалася в Автономній республіці Крим та м. Севастополі, ПАТ «Банк «Київська Русь» пропонує всім позичальникам-фізичним особам та фізичним особам-підприємцям, які проживають на території Автономної республіки Крим та в м. Севастополі, використати запропоновану нижче процедуру виконання своїх кредитних зобов’язань за укладеними кредитними договорами щодо погашення основної суми кредиту, процентів за його користування, сплати пені/штрафів та інших платежів, визначених кредитним договором.

 

Для погашення кредитної заборгованості необхідно здійснити переказ коштів на рахунок ПАТ «Банк «Київська Русь» у будь-якому відділенні будь-якого банку, що здійснює свою діяльність на території Автономної республіки Крим та м. Севастополя із зазначенням реквізитів, вказаних у Додатку.

 

Для максимальної зручності наших клієнтів рекомендуємо здійснювати погашення кредитів у відділеннях банку «РНКБ» на території АР Крим та м. Севастополя. Перелік відділень банку «РНКБ».

Обов’язково при здійсненні переказу в призначенні платежу необхідно зазначити:

Платіж по кредитному договору від __.___ 20_р. №___,

ПІБ позичальника, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код).

 

При отриманні переказу в іноземній валюті ПАТ «Банк «Київська Русь» здійснюватиме погашення кредитної заборгованості позичальника за укладеним кредитним договором із використанням офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України на дату отримання Банком платежу.

 

Враховуючи викладене, при отриманні від позичальників-фізичних осіб та приватних підприємців, які проживають на території Автономній республіки Крим та м. Севастополя, таких переказів ПАТ «Банк «Київська Русь» вважатиме, що позичальник погодився на погашення кредитної заборгованості за укладеним кредитним договором на зазначених вище умовах.

 

Також повідомляємо, що позичальники-фізичні особи та приватні підприємці мають можливість здійснити погашення кредитної заборгованості шляхом переказу коштів у національній валюті України на рахунок, що зазначено в кредитному договорі, у будь-якому відділенні ПАТ «Банк «Київська Русь» чи в будь-якому відділенні іншого банку України, розташованого поза адміністративними межами Автономної республіки Крим та м. Севастополя. Найближче відділення ПАТ «Банк «Київська Русь» знаходиться за адресою: м. Херсон вул. Карла Маркса буд. 36/12.

 До списку

на 16 липня

Валюта Покупка Продаж

© 2013 ПАТ «Банк «Київська Русь»

Розрoбка сайту